yast2-fonts

YaST2 - Fonts Configuration

Module for configuring X11 fonts able to select preferred font families as well as set rendering algorithms to be used.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.