Yaics

Kategorie: InstantMessaging Network

A simple GNU social client written in C++/Qt

Yaics is a simple GNU social client written in C++ and Qt and licensed under the GNU GPL 3.0 (or later).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.