Yaics

Categories: InstantMessaging Network

A simple GNU social client written in C++/Qt

Yaics is a simple GNU social client written in C++ and Qt and licensed under the GNU GPL 3.0 (or later).

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.