xorg-x11-libs

Compatibility metapackage for X.Org libraries

This package is a compatibility metapackage. It used to contain the X.Org libraries.

  • Wersja 7.6.1
  • Rozmiar 9,31 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-11 SP 4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.