xorg-x11-libs

Compatibility metapackage for X.Org libraries

This package is a compatibility metapackage. It used to contain the X.Org libraries.

  • Versió 7.6.1
  • Mida 9 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-11 SP 4

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets sota la vostra responsabilitat.