xorg-x11-driver-video-intel-legacy

Legacy Version of the Intel X.Org Driver

This package contains the legacy version of the Intel X.Org driver which does not require KMS.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.