xorg-x11-driver-video-intel-legacy

Legacy Version of the Intel X.Org Driver

This package contains the legacy version of the Intel X.Org driver which does not require KMS.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.