xorg-x11-driver-input

Compatibility metapackage for X.Org input drivers

This package is a compatibility metapackage. It used to contain the X.Org input drivers.

  • Wersja 7.6_1
  • Rozmiar 23,9 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.