xorg-x11-driver-input

Compatibility metapackage for X.Org input drivers

This package is a compatibility metapackage. It used to contain the X.Org input drivers.

  • Versió 7.6_1
  • Mida 20 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.