xorg-x11-Xvnc-module

VNC module for X server

This module allows to share content of X server's screen over VNC. It is loaded into X server as a module if enable in X server's configuration.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.6

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.