xorg-x11-Xvnc-module

VNC module for X server

This module allows to share content of X server's screen over VNC. It is loaded into X server as a module if enable in X server's configuration.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
1.13.1

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.