xmradio

Xia Mi Radio

Linux client of <a href="http://www.xiami.com/radio">http://www.xiami.com/radio</a>

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3