xmradio

Xia Mi Radio

Linux client of <a href="http://www.xiami.com/radio">http://www.xiami.com/radio</a>

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3