xfce4-stopwatch-plugin

A panel plugin to keep track of elapsed time

A panel plugin to keep track of elapsed time

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 9.0

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.