xf86vidmodeproto

The X11 Protocol: XFree86 Video Mode extension

The XFree86 Video Mode protocol headers for X11 development.

Для openSUSE Leap 15.5 відсутній офіційний пакунок

Дистрибутиви

Непідтримувані дистрибутиви

Наступні дистрибутиви офіційно не підтримуються. Використовуйте ці пакунки на власний ризик.