xf86vidmodeproto

The X11 Protocol: XFree86 Video Mode extension

The XFree86 Video Mode protocol headers for X11 development.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-15:GA

home:obsgeek0:repo:SUSE:SLE-15:GA