xf86-video-newport

Newport video driver for the Xorg X server

newport is an Xorg driver for SGI Indy's and Indigo2's newport video cards.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.