xf86-video-newport

Newport video driver for the Xorg X server

newport is an Xorg driver for SGI Indy's and Indigo2's newport video cards.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.