xf86-video-neomagic

Neomagic video driver for the Xorg X server

neomagic is an Xorg driver for Neomagic video cards found in many laptop computers.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.