xf86-video-neomagic

Neomagic video driver for the Xorg X server

neomagic is an Xorg driver for Neomagic video cards found in many laptop computers.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

X11:XOrg Experimentální
1.3.0

openSUSE Leap 15.2

X11:XOrg Experimentální
1.3.0

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.