xf86-input-nextwindow

NextWindow Fermi Xorg Input Driver

NextWindow Fermi Xorg Input Driver

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-11:SP3

openSUSE:Leap:42.2