x11-input-mtrack

An Xorg driver for multitouch trackpads

An Xorg driver for multitouch trackpads. Supports any trackpad whose kernel driver uses the slotted multitouch protocol. For more information on the protocol see the kernel documentation. This driver is compatible with Xorg server versions 1.7, 1.8, and 1.10. It requires the mtdev library to operate.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.4“ paketų

Platinamieji paketai

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.