x11-input-mtrack

An Xorg driver for multitouch trackpads

An Xorg driver for multitouch trackpads. Supports any trackpad whose kernel driver uses the slotted multitouch protocol. For more information on the protocol see the kernel documentation. This driver is compatible with Xorg server versions 1.7, 1.8, and 1.10. It requires the mtdev library to operate.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.