wxMaxima

Graphical User Interface for the maxima Computer Algebra System

wxMaxima is a GUI for the computer algebra system maxima based on wxWidgets.

  • Verzia 20.06.6
  • Veľkosť 7,3 MB
  • openSUSE Leap 15.3
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.