wxMaxima

Graphical User Interface for the maxima Computer Algebra System

wxMaxima is a GUI for the computer algebra system maxima based on wxWidgets.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.