wkhtmltopdf

Convert HTML into PDF and various image formats

wkhtmltopdf and wkhtmltoimage are command line tools to render HTML into PDF and various image formats using the Qt Webkit rendering engine. These run entirely "headless" and do not require a display or display service.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.