wkhtmltopdf

Convert HTML into PDF and various image formats

wkhtmltopdf and wkhtmltoimage are command line tools to render HTML into PDF and various image formats using the Qt Webkit rendering engine. These run entirely "headless" and do not require a display or display service.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.