Winetricks

Kategorijos: Emulator System

A way to work around problems in WINE

Winetricks is a way to work around problems in Wine. It has a menu of supported games/apps for which it can do all the workarounds automatically. It also allows the installation of missing DLLs and tweaking of various WINE settings.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.6“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Slowroll

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Raspbian 12

Raspbian 11

Raspbian 10

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 12

Debian 11

Debian 10

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 40

Fedora 39

Fedora 38

CentOS CentOS-8

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.