Winetricks

Kategorie: Emulator System

A way to work around problems in WINE

Winetricks is a way to work around problems in Wine. It has a menu of supported games/apps for which it can do all the workarounds automatically. It also allows the installation of missing DLLs and tweaking of various WINE settings.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

Emulators Experimentální
20220411

openSUSE Leap 15.4

Emulators Experimentální
20220411

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP0

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 37

Fedora 36

Ubuntu 22.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.