wicked

Network configuration infrastructure

Wicked is a network configuration infrastructure incorporating a number of existing frameworks into a unified architecture, providing a DBUS interface to network configuration.

  • Verzia 0.6.63
  • Veľkosť 1,2 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Fedora Rawhide (unstable)

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.