wicked

Network configuration infrastructure

Wicked is a network configuration infrastructure incorporating a number of existing frameworks into a unified architecture, providing a DBUS interface to network configuration.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Fedora Rawhide (unstable)

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:13.1

home:coolo:carwos

Fedora:26

Fedora:27