vboxgtk

Simple GTK+ frontend for VirtualBox

VBoxGtk is a simple GTK+ frontend for VirtualBox. Its objective is to support only the basic features of VirtualBox and keep the interface simple and clean.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.