vboxgtk

Simple GTK+ frontend for VirtualBox

VBoxGtk is a simple GTK+ frontend for VirtualBox. Its objective is to support only the basic features of VirtualBox and keep the interface simple and clean.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.