vagrant

Tool for building and distributing virtualized development environments

Vagrant is a tool for building and distributing virtualized development environments.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.6

Dystrybucje

openEuler 21.03

home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

Debian Testing

home:alvistack Społeczność
2.4.1
home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

Debian 12

home:alvistack Społeczność
2.4.1
home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

Debian 11

home:alvistack Społeczność
2.4.1
home:kubabu89702 Społeczność
2.3.4

Fedora 40

home:alvistack Społeczność
2.4.1

Fedora 39

home:alvistack Społeczność
2.4.1
home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

Fedora 38

home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

CentOS CentOS-7

home:alvistack Społeczność
2.3.4
home:lixy Społeczność
2.3.4

Ubuntu 24.04

home:alvistack Społeczność
2.4.1

Ubuntu 22.04

home:alvistack Społeczność
2.4.1
home:kubabu89702 Społeczność
2.4.1

Ubuntu 20.04

home:alvistack Społeczność
2.3.4
home:kubabu89702 Społeczność
2.3.4

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.