vagrant

Tool for building and distributing virtualized development environments

Vagrant is a tool for building and distributing virtualized development environments.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openEuler 21.03

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 12

Debian 11

Fedora 40

Fedora 39

Fedora 38

CentOS CentOS-7

Ubuntu 24.04

Ubuntu 22.04

Ubuntu 20.04

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.