umoci

Open Container Image manipulation tool

umoci modifies Open Container images. umoci is a manipulation tool for OCI images. In particular, it is a more complete alternative to oci-image-tools provided by the OCI.

  • Wersja 0.4.4
  • Rozmiar 2,44 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.