umoci

Open Container Image manipulation tool

umoci modifies Open Container images. umoci is a manipulation tool for OCI images. In particular, it is a more complete alternative to oci-image-tools provided by the OCI.

  • Verze 0.4.4
  • Velikost 2,4 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.