syncplay

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.6.9

openSUSE Leap 15.5

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.6.9

openSUSE Leap 15.4

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.6.9

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.