syncplay

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.7.3

openSUSE Leap 15.6

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.7.3

openSUSE Leap 15.5

multimedia:apps Eksperimentaalne
1.7.3

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.