syncplay

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

multimedia:apps Experimentální
1.7.1

openSUSE Leap 15.6

multimedia:apps Experimentální
1.7.1

openSUSE Leap 15.5

multimedia:apps Experimentální
1.7.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.