syncplay

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers

Client/server to synchronize media playback on mpv/VLC on multiple computers.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

multimedia:apps Experimentální
1.6.9

openSUSE Leap 15.5

multimedia:apps Experimentální
1.6.9

openSUSE Leap 15.4

multimedia:apps Experimentální
1.6.9

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.