spacewalk-koan

Support package for spacewalk koan interaction

Support package for spacewalk koan interaction.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

RedHat RHEL-6

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

CentOS:CentOS-6

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

Fedora:27

Fedora:28

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

AlmaLinux:8