shortwave

Listen to internet radio

If you have any questions regarding the use or development of Shortwave, want to discuss design or simply hang out, please join us on our #shortwave:matrix.org channel.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.