shortwave

Listen to internet radio

If you have any questions regarding the use or development of Shortwave, want to discuss design or simply hang out, please join us on our #shortwave:matrix.org channel.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Fedora 33

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.