seahorse-daemon

Library for prompting for PGP keys -- Daemon

Libcryptui is a library used for prompting for PGP keys.

  • Verzia 3.12.2
  • Veľkosť 176,1 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.