seahorse-daemon

Library for prompting for PGP keys -- Daemon

Libcryptui is a library used for prompting for PGP keys.

  • Wersja 3.12.2
  • Rozmiar 176 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.