scrcpy

Display and control your Android device

This application provides display and control of Android devices connected on USB. It does not require any root access.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP2

Fedora 40

Fedora 39

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.