scrcpy

Display and control your Android device

This application provides display and control of Android devices connected on USB. It does not require any root access.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP2

Fedora 40

Fedora 39

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.