s2tc

Super Simple Texture Compression

Library that decompress s2tc compressed textures. Contrary s3tc this algorithm is not patented and even faster. It can be used to decompress s3tc textures with few artefacts, because the patented codepaths are not implemented.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.