s2tc

Super Simple Texture Compression

Library that decompress s2tc compressed textures. Contrary s3tc this algorithm is not patented and even faster. It can be used to decompress s3tc textures with few artefacts, because the patented codepaths are not implemented.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.