rubygem-actionmailer

Mail service classes for Ruby on Rails

Simplifies the creation of mail service classes that uses Action View (from Action Pack) to render the body templates.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.