rubygem-actionmailer

Mail service classes for Ruby on Rails

Simplifies the creation of mail service classes that uses Action View (from Action Pack) to render the body templates.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

CentOS CentOS-8

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.